Tagged By thetastefood

อาหารสุขภาพ ตอนเช้าเพื่อสุขภาพ ที่หาทานได้ไม่ยาก

, , Comment Closed

อาหารสุขภาพ ตอนเช้าเพื่อสุขภาพ ที่หาทานได้ไม่ยาก อย่างที่ทุกๆ คนทราบกันดีอยู่แล้วว่า “มื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด” การเลือกทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรเป็น อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ อย่างแท้จริงด้วย

Read Post →

อาหารสุขภาพ: รับประทานอาหารอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน

, , Comment Closed

อาหารสุขภาพ: รับประทานอาหารอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน การเลือกรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงให้มากเป็นพิเศษ เพราะการที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นั่นหมายความว่า เราจะมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย เพราะการที่เรารับประทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังจะส่งผลให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้ ยกตัวอย่าง โรคเบาหวาน โรคไต รวมไปถึงโรคหัวใจ

Read Post →