Tagged By idolsmiledental

การจัดฟันเด็กดีอย่างไร

, , Comment Closed

การจัดฟันเด็กดีอย่างไร การจัดฟันในเด็กจะทำได้เมื่อมีฟันแท้ขึ้นบางส่วนในช่องปาก และมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน หรือตำแหน่งขากรรไกรที่ผิดปกติ ซึ่งการจัดฟันในเด็กจะต้องได้รับความร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครองเป็นสำคัญ อีกทั้งยังต้องมีการดูแลช่องปากเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดฟันจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ

Read Post →

รู้หรอไม่ ? จัดฟันแบบเร็ว จัดฟัน fastbraces มีฟันสวยอย่างรวดเร็ว แต่เจ็บน้อยกว่า !

, , Comment Closed

รู้หรอไม่ ? จัดฟันแบบเร็ว จัดฟัน fastbraces มีฟันสวยอย่างรวดเร็ว แต่เจ็บน้อยกว่า ! การจัดฟันแบบรวดเร็ว เช่น จัดฟัน fastbraces ถือเป็นการนำนวัตกรรมทางเครื่องมือจัดฟันเข้ามาใช้ เพื่อให้การจัดฟันในรูปแบบนี้ เห็นผลได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ผู้เข้ารับการรักษามีฟันเรียงสวยเป็นธรรมชาติ อย่างรวดเร็ว

Read Post →

การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces เจ็บหรือไม่ ?

, , Comment Closed

การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces เจ็บหรือไม่ ? หลายคนเกิดความสงสัยว่า การจัดฟันแบบรวดเร็ว Fastbraces จะทำให้ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกเจ็บหรือไม่ เพราะอาจจะมีความเข้าใจแบบผิดๆว่า การจัดฟันแบบรวดเร็ว ทันตแพทย์จะทำการดึงฟันแรงๆ เพื่อให้เห็นผลไว้

Read Post →

จัดฟันบางนา: เผยเคล็ดลับ ดูแลช่องปากวัยซน ด้วยการสอนแนวคิด !

, , Comment Closed

จัดฟันบางนา: เผยเคล็ดลับ ดูแลช่องปากวัยซน ด้วยการสอนแนวคิด ! ทันตกรรมเด็ก สำหรับเด็กที่ยังเล็กมากๆ แต่เริ่มมีฟันขึ้นมาเพื่อให้เคี้ยวสิ่งต่างๆได้บ้างแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เด็กเล็กๆ กล้ามเนื้อมือที่ใช้ในการหยิบจับนั้นยังไม่สามารถทำได้ดีเพียงพอ จึงไม่สามารถหยิบจับแปรงสีฟันขึ้นมาทำความสะอาดช่องปากของตนเองได้ หรืออาจจะทำได้แต่ไม่สะอาดเพียงพอ ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก จึงต้องใส่ใจในเรื่องแปรงฟัน ในระยะแรกๆอาจจะแปรงฟันให้ โดยฝึกให้เด็กแปรงฟันหน้ากระจก เพื่อได้เห็นการแปรงฟัน และจดจำวิธีขั้นตอนการแปรงฟัน

Read Post →

รู้ไว้ป้องกันได้ ความเสี่ยงในการจัดฟัน

, , Comment Closed

รู้ไว้ป้องกันได้ ความเสี่ยงในการจัดฟัน เชื่อว่าหลายๆท่านคงมองเห็นด้านดีขอการจัดฟัน ซึ่งเป็นการรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้ฟันของท่านที่มีความผิดปกติกลับมาเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามได้ โดยการใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรม

Read Post →