หนทางใหม่สำหรับการวิจัยโรคมะเร็ง

, , Comments Off on หนทางใหม่สำหรับการวิจัยโรคมะเร็ง

กลไกการพัฒนาทั่วไปตอนนี้เราสามารถศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากเซลล์ที่กลายพันธุ์เพียงเซลล์เดียว ซึ่งมะเร็งเป็นตัวอย่างที่สำคัญ นักวิจัยสามารถศึกษายีนต้านเนื้องอกทุกตัวที่รู้จักอย่างเป็นระบบ และบทบาทในการพัฒนาและวิวัฒนาการของมะเร็ง ซึ่งรวมถึง ร่วมกับการกลายพันธุ์อื่นๆ” ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้ใช้ MADM ในการศึกษามะเร็งหลายครั้ง

รวมถึงการคัดกรองเป้าหมายของยาห้องสมุด MADM ของเราไม่เพียงแต่เป็นวิธีวิเคราะห์ความก้าวหน้าของโรค แต่ยังเป็นเวทีสำหรับการค้นพบยาและยาเป้าหมายนี่ไม่ได้จำกัดแค่มะเร็งแหล่งข้อมูลใหม่เพื่อขยายขอบเขตการใช้งาน MADM และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาที่น่าสนใจทางชีววิทยา พวกเขาพบหลักฐานว่าการแยกโครโมโซมระหว่างการแบ่งเซลล์แบบอสมมาตรเป็นไปตามรูปแบบที่ไม่สุ่ม ผลลัพธ์ของเราบ่งชี้เป็นครั้งแรกในร่างกายว่าวิธีที่โครโมโซมของผู้ปกครองแยกออกจากกันระหว่างการแบ่งเซลล์ต้นกำเนิดสามารถสั่งการชะตากรรมของเซลล์ของเซลล์ลูกสาวที่เป็นผลลัพธ์ ในบริบทที่กว้างขึ้น การค้นพบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจทั่วไปของเราเกี่ยวกับชีววิทยาสเต็มเซลล์และบางที กลไกการลุกลามของมะเร็ง ในอนาคต ฮิพเพ็นเมเยอร์ นักประสาทวิทยา จะใช้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ MADM เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสเต็มเซลล์ในระหว่างการพัฒนาสมองและกลไกเพื่อให้แน่ใจว่าสมองจะมีขนาดที่ถูกต้อง ในมนุษย์ความผิดปกติของขนาดสมอง เช่น micro และ macroencephaly มีความเกี่ยวข้องกับโรคลมชักและความพิการทางสติปัญญา ตอนนี้เราสามารถถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสเต็มเซลล์ เพื่อให้สมองพัฒนาให้มีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป เราคาดว่าผลลัพธ์ในอนาคตของเราสามารถเป็นพื้นฐานในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสมองด้วยสเต็มเซลล์ในอนาคต